-
 

 

 

 
 
  SVenska för invandrare

lärarledd
- självstudier - Online

Unga - vuxna - grupp - individuellt

 

 
 
 


Trumfkorten 100 är en ny modell för inlärning av talspråk och övning av hörförståelse. Digitala läromedel har sedan länge övat främmande språk genom individuellt arbete med snabb feedback.

Trumfkorten 100 tar detta ett steg längre. Programmet utgår från tanken att tal är den huvudsakliga metoden för att lära sig ett språk. Detta vet vi är fallet då vi ju lär oss grunderna i vårt eget modersmål genom talspråk.

Vid den inlärning som äger rum i skolan är det givetvis fråga om en annan slags process, men ny teknologi gör det möjligt att använda ljud, bild och användarens egen aktivitet på ett nyskapande sätt, som naturligtvis även fungerar vid inlärning av främmande språk.

I Trumfkorten 100-programmet övas hörförståelse och ordinlärning just genom att användaren löser uppgifter på datorskärmen på basis av det han eller hon hör och får omedelbar feedback vilket minskar risken för fel vid inlärningen.
 
 

 
 
 
uppbyggnaden
Klicka här för att  få en överblick över Trumfkort 100 och programmets lärostig.
Du kan här också testa delar av programmet för att få en inblick i hur det fungerar

Trumfkort 100 är mycket populärt och lättanvänt.

Ger elever som inte är vana att använda det latinska alfabetet en möjlighet att enkelt öva vokabulär och hörförståelse.    

Klicka här för en kort introduktion av Trumfkorten 100

 
 
 
 
Demo
Vi erbjuder dig att prova en fullversion av Trumfkorten 100 helt utan kostnader och förpliktelser under 2 veckor. det sättet kan du prova programmet utan begränsningar tillsammans med eleverna.

Klicka här och fyll i dina uppgifter så återkommer vi med detaljer om hur du kan logga in och använda Trumfkort 100 under en tid.
 
 Sedan 1982

Hans Richter Läromedel
Box 100, 645 22 Strängnäs
Tel: 0152 15060
Epost: 
Klicka här>>